Linden, Lo van der Dat ‘oud vuil’ niet nutteloos is, bewijzen de kunstwerken van Lo van der Linden (Klimmen, 1937). In zijn sculpturen tovert de kunstenaar wielen, onderdelen van ploegen, eggen en andere alledaagse objecten om tot nieuwe kunstvoorwerpen. Hij bewerkt de onderdelen niet, maar gebruikt ze zoals ze zijn. Met hun eigen identiteit worden ze in hun nieuwe gedaante ‘voor eeuwig’ behouden. Lo van der Linden verwierf internationale faam met zijn sculpturen, die onder meer geplaatst werden in Duitsland, Nijmegen, Amsterdam en Den Haag.